Informácie pre darcov krvi v cestovaní v MHD

Informácie o prechodnom období pre vybrané skupiny cestujúcich – aj pre darcov krvi

Držitelia zlatých plakiet prof. MUDr. Janského:
  • bezplatná mestská hromadná doprava v pásme 100+101, ako i platnosť ružových preukážok „Darca krvi“ končí dňom 8. 11. 2015. Po tomto dátume je neplatná. Pôvodné údaje o platnosti zľavy na čipovej karte (spravidla rok od aktualizácie v roku 2015) strácajú platnosť 8. 11. 2015. Pri kontrole vie revízor overiť dátum jej vydania.

Držitelia diamantových plakiet prof. MUDr. Janského a Medaily prof. MUDr. Kňazovického:

  • bezplatná mestská hromadná doprava v pásme 100+101, ako i platnosť ružových preukážok „Darca krvi“ platí do 31. 12. 2015, je však potrebné sa preukázať revízorom od 8. 11. 2015 i preukážkou k diamantovej plakete prof. MUDr. Janského alebo Medaile prof. MUDr. Kňazovického
  • kto nechce so sebou nosiť preukážku k danej plakete, môže si od 1. 11. 2015 vybaviť bezkontaktnú čipovú kartu s predplatným lístkom na 90% zľavu v pásme 100+101 (dá sa použiť  aj pôvodná ružová karta). Ak bude pôvodná ružová karta prečipovaná po 1. 11. 2015 je to v poriadku a nie je potrebné dňom aktivácie nosiť preukážku k plakete.
  • držitelia diamantových plakiet prof.MUDr. Janského a Medaily prof. MUDr. Kňazovického s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji (okresy Malacky, Pezinok a Senec) si budú môcť uplatniť 90% zľavu v pásme 100+101 na nové bezkontaktné čipové karty. Predložia O.P. v trvalým pobytom v Bratislavskom kraji a preukážku k danej plakete.

Informácie, ktoré schválilo septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva od 1. novembra 2015 – informácie z Dopravného podniku mesta Bratislavy. Ďalšie informácie z Dopravného podniku.

Oznam pre darcov krvi – úplne bezplatná MHD v Bratislave už len do konca októbra 2015

Ďalšie články