Oceňovanie 2014

2501

30. októbra 2014 na Slávnostnom večere darcov krvi v priestoroch veľkej zasadačky Miestneho úradu Bratislava – Ružinov bolo ocenených 180 darcov krvi. Viacnásobným darcom krvi boli odovzdané plakety prof. MUDr. Jana Janského a medaile prof. MUDr. Jána Kňazovického. Oceňovania sa zúčastnili za Slovenský Červený kríž – prezident SČK doc. MUDr. Viliam Dobiáš, predsedníčka ÚzS SČK Bratislava-mesto pani Ľudmila Vavrová, riaditeľka ÚzS SČK Bratislava – mesto Viera Uhríková,  PhD., poverená generálna sekretárka SČK Ing. Emília Uhrinová, MPH, predsedovia Miestnych spolkov SČK z Bratislavy, členovia Územnej rady ÚzS SČK Bratislava-mesto, zástupcovia Národnej transfúznej služby, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a starostovia mestských časti Bratislavy.
Bronzovú plaketu prof. MUDr. Jana Janského si prevzalo 67 bezpríspevkových darcov krvi. Striebornú plaketu prof. MUDr. Jana Janského si prevzalo 57 bezpríspevkových darcov krvi. Zlatú plaketu prof. MUDr. Jana Janského si prevzalo 44 bezpríspevkových darcov krvi. Diamantovú plaketu prof. MUDr. Jana Janského si prevzalo 11 bezpríspevkových darcov krvi. Medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického si prevzali 2 bezpríspevkový darovia krvi.

0