Oceňovanie darcov krvi 2016

Dňa 24.11.2016 sa v Bratislave konalo slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi. Ocenených bolo spolu 179 darcov, ktorým boli slávnostne udelené plakety prof. MUDr. J. Jánskeho a prof. MUDr. J. Kňazovického. Aj touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým darcom, ktorí pravidelne pomáhajú zachraňovať životy svojim konaním. 
Naše veľké poďakovanie patrí i firmám Mary Kay a Primalex za podporu podujatia a za poskytnutie darčekov pre našich darcov krvi, Všeobecnej zdravotnej poisťovni za poskytnutie vitamínových prípravkov a darčekov pre svojich poistencov a v neposlednom rade aj mestským častiam Ružinov za poskytnutie priestorov a Vajnory za poskytnutie vína.
Všetkým zúčastneným úprimne ďakujeme
Prikladáme aj dokumentačnú fotogalériu z podujatia

Ďakujeme darcom krvi

Ďalšie články