Organizačná štruktúra

Územná rada je stálym zastupiteľským orgánom členov územného spolku pôsobiacim medzi snemami územného spolku. Funkčné obdobie je štvorročné a skončí zvolením novej územnej rady. Územná rada rozpracúva úlohy a materiály prijaté územným smenom a premieta ich do ročných plánov činnosti.

Snem Územného spolku SČK Bratislava-mesto 21. februára 2018 v Bratislave volil nasledovne:

Územná rada Územného spolku Bratislava-mesto:

PhDr. Pavol Jusko – predseda

MUDr. Tibor Vyslocký – podpredseda

Členovia

PaedDr. Igor Baran, PhD. – Vodná záchranná služba

Viktor Korba – Mládež SČK

Mgr. Radoslav Vengrín, MPH

MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH

Ing. Rastislav Beňo

JUDr. Róbert Čuperka

Ing. Michaela Nováková, PhD.

Člen Najvyššej rady SČK za Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto:

Ing. Michaela Nováková, PhD.

Predsedníčka Kontrolnej rady pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto:

Ing. Zuzana Dubajová, CSc.

Členovia Kontrolnej rady pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto:

Magdaléna Chudá

Ing. Katarína Vladárová