Sociálne služby

15945

V čase mimoriadnej situácie poskytujeme obyvateľom Bratislavy nasledujúce sociálne služby:

Donáška obedov

Nákup potravín

Ostatné aktivity sa operatívne modifikujú na základe aktuálnych potrieb obyvateľstava, orgánov krízového riadenia a dostupných možností. Bližšie sledovať ich môžete na našej Facebook stránke. V prípade dotazov nás môžete kontaktovať mailom na humanita.ba@redcross.sk alebo telefonicky na 0950 325 000.

 

Zároveň upozorňujeme, že služby denného stacionára a prepravná služba boli dočasne pozastavené vzhľadom na spomalenie šírenia infekcie a s tým súvisiace nariadenia.