Valentínska kvapka krvi 2016

Slovenský Červený kríž spúšťa 8. februára 2016 už 21.ročník kampane Valentínska kvapka krvi. Tento rok nesie podtitul „rozdajme sa pre druhých“ a hlavnou myšlienkou kampane je želanie skorého uzdravenia pre človeka, ktorý bude potrebovať darovanú krv. Spojenie darcu a príjemcu  môže byť anonymne a na diaľku prostredníctvom špeciálnej Valentínskej pohľadnice. Na túto po odbere napíše darca krvi krátky pozdrav či želanie a vhodí ju do pripravenej krabice. Tiež ju môže venovať blízkej osobe poštou alebo osobne ako Valentínku. 
Táto náborová kampaň je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko – transfúznymi oddeleniami nemocníc (HTO). Má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom na školy, firmy a organizácie. 

Otvárací mobilný odber krvi sa uskutoční dňa 8. februára 2016 v  Prezidentskom paláci v čase od 8.00 do 11.00 hod. za účasti čelných predstaviteľov Slovenského Červeného kríža, zástupcu Národnej transfúznej služby SR, printových a elektronických médií. Krv budú darovať aj príslušníci čestnej stráže prezidenta SR.  

Popri mobilných odberoch krvi na stredných a vysokých školách, ktoré sú v prílohe sa môžete zúčastniť odberu krvi aj na 2 bratislavských pracoviskách Národnej transfúznej služby SR, a to:

NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava  – odberové a spracovateľské centrum
Odberové hodiny: pondelok až piatok  – 7.00 – 14.00 hod., v utorok do 17.00 hod.                                                                     
Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3060

NTS SR Bratislava, pracovisko Kramáre, Limbová 3, 833 14  Bratislava – odberové centrum
Odberové hodiny: pondelok až piatok  – 7.00 – 14.00 hod., v utorok do 17.00 hod.                                                                   
Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3026
Kampaň potrvá 5 týždňov a skončí sa 11. marca 2016

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu a dúfame, že sa nám spoločným úsilím podarí zabezpečiť úspešný priebeh kampane a dostatok krvi v zdravotníckych zariadeniach.

Termíny mobilných odberov krvi 21. ročníka Valentínskej kvapky krvi v Bratislave

8. 2. 2016 – Prezidentský palác, Hodžovo námestie, Bratislava
                    8.00 – 11.00 hod., NTS Ružinov
9. 2. 2016 – Univerzitné pastoračné centrum, Staré grunty 36, Bratislava
                    8.00 – 11.00 hod., NTS Ružinov
10. 2. 2016 – Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava
                    8.00 – 11.00 hod., NTS Ružinov
12. 2. 2016 – Miestny úrad Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava
                    8.00 – 11.00 hod., NTS Ružinov
15. 2. 2016 – Ministerstvo dopravy SR, Nám. Slobody 6, Bratislava
                    8.00 – 11.00 hod., NTS Ružinov
29. 2. 2016 – Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbova 12, Bratislava
                    8.00 – 11.00 hod., NTS Ružinov
7. 3. 2016 – Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, Bratislava
                   8.00 – 11.00 hod., NTS Ružinov
8. 3. 2016 – Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17, Bratislava
                   8.00 – 11.00 hod., NTS Ružinov
9. 3. 2016 –  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Iľkovičova 3, Bratislava,
                   8.00 – 11.00 hod., NTS Ružinov
10. 3. 2016 – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava,
                    8.00 – 11.00 hod., NTS Ružinov

Hodnotiacia správa Valentínskej kvapky krvi 2016

Otvárací mobilný odber krvi Valentínskej kvapky krvi 2016 sa uskutoční dňa 8. februára 2016 v Prezidentskom paláci v čase od 8.00 do 11.00 hod.

Ďalšie články