Verejné obstarávanie

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto v súvislosti s verejným obstarávaním vypisuje výzvu na predloženie ponuky k nasledovným zákazkám

  • rekonštrukcia sanitného v​ozidla VW Transporter T4

  • nákup chrbticového rámu Scoop

  • nákup uniforiem SČK

P​odrobnosti v prílohách

Výzva na predloženie ponuky

Ďalšie články