Výzva na predloženie ponuky

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto v súvislosti s verejným obstarávaním vypisuje výzvu na predloženie ponuky k nasledovným zákazkám

  • dodávka 1 kusu vozidla humanitárnej jednotky

P​odrobnosti nájdete v prílohách

Ďalšie články