Výzva na predloženie ponuky

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto v súvislosti s verejným obstarávaním vypisuje výzvu na predloženie ponuky k nasledovným zákazkám

  • rekonštrukcia sanitného v​ozidla VW Transporter T4
  • nákup chrbticového rámu Scoop a dvoch záchranárskych batohov
  • nákup uniforiem SČK

P​odrobnosti v prílohách

 

 

 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto vypisuje výzvu na predloženie ponúk

Ďalšie články