Výzva pre občanov v hmotnej núdzi

Výzva občanom – Potravinová pomoc

Slovenský Červený kríž bude v mesiaci marec 2017 distribuovať balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí v januári 2017 poberali dávky v hmotnej núdzi a spĺňajú ďalšie zadefinované kritériá (nezaopatrené dieťa, invalidný, zdravotné postihnutie, mimoriadne nepriaznivá a krízová životná situácia apod.), si môžu potravinové balíky vyzdvihnúť v mieste svojho bydliska nasledovne:

Bratislava – Nové Mesto

Štvrtok                09.03. 2017        13.00 – 15.30                    Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie

Pondelok            20.03. 2017        09.00 – 11. 00                   Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie

Bratislava – Petržalka

Streda                 08. 03. 2017       14.00 – 16.00                    Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

Pondelok            20.03.2017         14.00 – 16.00                    Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

Bratislava Rusovce         a             Bratislava – Jarovce

Utorok                07.03. 2017        10.00 – 12.00                    rozvoz autom na adresy

Bratislava – Rača              

Utorok                07.03. 2017        13.30 – 15.00                    rozvoz autom na adresy

Bratislava – Vajnory

Utorok                07.03. 2017        15.00  – 16.00                   rozvoz autom na adresy

 

K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom

Ďalšie články