Výzva pre občanov v hmotnej núdzi

Výzva občanom – Potravinová pomoc a hygienické balíčky

Slovenský Červený kríž bude v mesiaci september 2017 distribuovať balíky potravinovej pomoci v rámci Operačného programu EÚ FEAD občanom a rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a spĺňajú ďalšie zadefinované kritériá (nezaopatrené dieťa, invalidný, zdravotné postihnutie, mimoriadne nepriaznivá a krízová životná situácia apod.), si môžu potravinové balíky vyzdvihnúť v mieste svojho bydliska nasledovne:

Bratislava – Nové Mesto

Štvrtok                14. 09. 2017       10.00 – 12.00                    Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie

Štvrtok                28.09. 2017        10.00 – 12.00                    Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie

Bratislava – Petržalka

Streda                 13. 09. 2017       14.00 – 16.00                    Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

Streda                  20.09.2017         14.00 – 16.00                    Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

Bratislava Rusovce        

Streda                 13. 09. 2017       13.00 – 14.00                    rozvoz autom na adresy

Bratislava – Rača              

Pondelok            18.09. 2017        10.00 – 11.30                    rozvoz autom na adresy

Pondelok            25.09. 2017        15.00 – 16.00                    rozvoz autom na adresy

Bratislava – Vajnory

Pondelok            18.09. 2017        11.30 – 12.30                    rozvoz autom na adresy

K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom

Nie každý príjemca potravinového balíka je automaticky aj príjemcom hygienického balíčka.

Ďalšie články