Výzva pre občanov v hmotnej núdzi

Výzva občanom – Potravinová pomoc

Vážení občania,

Slovenský Červený kríž Územný spolok Bratislava – mesto bude mesiacoch október a november 2016 distribuovať balíky potravinovej a hygienickej pomoci v rámci Operačného programu EÚ občanom a rodinám v hmotnej núdzi. Občania, ktorí poberali dávky v hmotnej núdzi a spĺňajú ďalšie definované kritériá (nezaopatrené dieťa, invalidný, zdravotné postihnutie, mimoriadne nepriaznivá a krízová životná situácia apod.), si môžu potravinové a hygienické balíky vyzdvihnúť v mieste svojho bydliska nasledovne:

Bratislava – Nové Mesto

Pondelok            24.10. 2016        10.00 – 13.00                    Sociálna výdajňa, Šancova 112, budova Tržnice, 1. poschodie

Bratislava – Petržalka

Štvrtok                27.10. 2016        13.00 – 15.30                    Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

Utorok                08.11.2016         13.00 – 15.30                    Sociálna výdajňa, Rovniankova 12

Bratislava Rusovce         a             Bratislava – Vajnory

Utorok                25.10. 2016        15.00 – 16.30                    rozvoz autom na adresy

Bratislava – Rača

Utorok                25.10 2016         13.00 – 15.00                    rozvoz autom na adresy

 

K prevzatiu balíka je potrebné preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom

Výzva občanom – Potravinová pomoc

Ďalšie články