Bezpríspevkové darcovstvo krvi a Slovenský Červený kríž

Rozhodnutie darovať krv môže zmeniť osud iného človeka a zachrániť mu život. Sme tu pre vás, aby sme váš šľachetný čin pomohli uskutočniť. Darcovstvu krvi sa venujeme už od roku 1960. A hoci Slovenský Červený kríž sa profesionálne odberu a distribúcii krvi nevenuje, nevlastníme odberové centrá, je však dôležitou súčasťou systému, ktorý pomáha k záchrane zdravia a života.

  • Podieľame sa na vzdelávaní verejnosti v darcovstve krvi
  • Zabezpečujeme pravidelný nábor darcov krvi
  • Pripravujeme celoslovenské kampane – Valentínska a Študentská kvapku krvi, kampaň Daj pár deci a niekoľko desiatok lokálnych napr. Furmanská, Mládežnícka, Prázdninová kvapka krvi
  • Organizujeme darovanie krvi prostredníctvom mobilných odberov v úzkej spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a hematologicko-transfúziologickými oddeleniami nemocníc
  • Oceňujeme bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jána Janského a medailou MUDr. Jána Kňazovického
  • Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža/Červeného polmesiaca udeľujeme za aktivity v oblasti bezpríspevkového darcovstva pamätnú plaketu doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc.
  • Vedieme register pravidelných darcov krvi, aby sme počas mimoriadnych situácií,  počas pohrôm pomohli pri zabezpečovaní dostatku krvi pre zdravotnícke zariadenia.

Slovenský Červený kríž ďakuje všetkým pravidelným darcom krvi, partnerom, dobrovoľníkom a organizáciám, ktoré nám pomáhajú plniť si úlohy vyplývajúce zo zákona o SČK.