Bezpríspevkové darcovstvo krvi a Slovenský Červený kríž

Rozhodnutie darovať krv môže zmeniť osud iného človeka a zachrániť mu život. Sme tu pre vás, aby sme váš šľachetný čin pomohli uskutočniť. Darcovstvu krvi sa venujeme už od roku 1960. Slovenský Červený kríž nevlastní odberové centrá, v spolupráci s partnermi však plní úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o SČK.  Sme dôležitou súčasťou systému, ktorý pomáha zachraňovať ľudské životy.

Vzdelávame verejnosť v darcovstve krvi a učíme deti aká je krv dôležitá. Náborujeme a organizujeme mobilné odbery krvi pri rôznych príležitostiach. 

Počas roka organizujeme dve celoslovenské kampane – Valentínska a Študentská kvapka krvi, kampaň Daj pár deci a niekoľko desiatok lokálnych kampaní napr. Furmanská, Mládežnícka, Prázdninová kvapka krvi… Vedieme register pravidelných darcov krvi, aby sme počas mimoriadnych situácií pomohli pri zabezpečovaní dostatku krvi pre zdravotnícke zariadenia. 

Oceňujeme bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jána Janského a medailou MUDr. Jána Kňazovického. 

Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca udeľujeme za dobrovoľnícke aktivity v oblasti bezpríspevkového darcovstva pamätnú plaketu doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc.