Bezpríspevkové darcovstvo krvi a Slovenský Červený kríž

Rozhodnutie darovať krv môže zmeniť osud iného človeka a zachrániť mu život. Sme tu pre vás, aby sme váš šľachetný čin pomohli uskutočniť. Darcovstvu krvi sa venujeme už od roku 1960. Slovenský Červený kríž nevlastní odberové centrá, v spolupráci s partnermi však plní úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o SČK.  Sme teda dôležitou súčasťou systému, ktorý pomáha k záchrane zdravia a života.  

  • Podieľame sa na vzdelávaní verejnosti v darcovstve krvi. 
  • Zabezpečujeme pravidelný nábor darcov krvi. 
  • Pripravujeme celoslovenské kampane – Valentínska a Študentská kvapka krvi, kampaň Daj pár deci a niekoľko desiatok lokálnych kampaní napr. Furmanská, Mládežnícka, Prázdninová kvapka krvi… 
  • Organizujeme darovanie krvi prostredníctvom mobilných odberov v úzkej spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a hematologicko-transfúziologickými oddeleniami nemocníc. 
  • Oceňujeme bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr. Jána Janského a medailou MUDr. Jána Kňazovického. 
  • Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca udeľujeme za aktivity v oblasti bezpríspevkového darcovstva pamätnú plaketu doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. 
  • Vedieme register pravidelných darcov krvi, aby sme počas mimoriadnych situácií pomohli pri zabezpečovaní dostatku krvi pre zdravotnícke zariadenia.