Pamätná minca vydaná NBS pri príležitosti 100. výročia prvej transfúzie na Slovensku

V dnešný Svetový deň darcov krvi chceme vyzdvihnúť tých ľudí, pre ktorých je darcovstvo celoživotnou misiou.

Štandardne v Slovenskom Červenom kríži oceňujeme darcov iba po 100. odber (80. u žien). No keďže sme si v marci pripomenuli 100. výročie prvej transfúzie na Slovensku, v Slovenskom Červenom kríži sme sa rozhodli pri tejto príležitosti výnimočne oceniť aj tých darcov, ktorí tento rok dosiahli 150 a viac bezpríspevkových odberov. Ako poďakovanie za ich šľachetnosť im pošleme pamätnú mincu, ktorú pri príležitosti výročia transfúzie vydala Národná banka Slovenska. Stačí, aby sa registrovali prostredníctvom tohto formulára a následne sa im ozveme so všetkými potrebnými informáciami.

Práve vďaka pravidelným darcom dokážeme udržiavať stabilné zásoby všetkých krvných skupín a krv sa tak dostane v pravý čas ku každému, kto ju potrebuje.

Pomôžte nám rozšíriť rady ocenených darcov zdieľaním tejto výzvy!

Ďakujeme.

Počet odberov krvi môžete dokladovať:

  1. snímkou obrazovky s počtom odberov z aplikácie NTS SR
  2. potvrdením z odberového centra – tlačivo na stiahnutie nižšie
  3. kartičkou držiteľa medaily prof. MUDr. Kňazovického, vrátane fotografie preukazu, z ktorého je možné verifikovať ďalšie odbery.

Vyplnením žiadosti prehlasujem, že som darcom krvi a mám viac ako 150 odberov krvi, evidovaných v odberových centrách na Slovensku.

Žiadosť – pamätná minca
Počet musí byť väčší ako 150
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
Sem môžete vložiť: 1) snímku obrazovky s počtom odberov z aplikácie NTS SR 2) potvrdenie z odberového centra – tlačivo na stiahnutie nižšie 3) kartičku držiteľa medaile prof. MUDr. Kňazovického, vrátane fotografie preukazu, z ktorého je možné verifikovať ďalšie odbery.