Daj pár deci

Stať sa darcom krvi je rozhodnutie žiť zdravo. Športujete, stravujete sa zdravšie ako väčšina populácie, pijete dostatok tekutín  a v pravidelných intervaloch darujete krv. Mnohí darcovia krvi vnímajú podporu zo strany zamestnávateľov ako dôležitú súčasť firemnej kultúry.  

Slovenský Červený kríž podporuje zamestnávateľov v propagácii darcovstva krvi medzi zamestnancami. Preto vznikla kampaň “Daj pár deci”.  

AKO VÁS PODPORÍME:  

  • zorganizujeme pre vašich zamestnancov workshop na tému darcovstvo krvi (30 – 40 minút), aj online, 
  • pomôžeme vám s organizáciou  odberu krvi priamo v odberovom centre vo Vašom regióne, 
  • pomôžeme Vám s organizáciou  mobilného odberu krvi, poskytneme Vám manuál pre jeho organizáciu, letáky pre prvodarcov krvi. 

Ak Vás téma podpory darcovstva krvi u Vás vo firme zaujala, môžete nás kontaktovať mailom na silvia.erdelyiova@redcross.sk