Chcem darovať krv prvýkrát

Rozhodli ste sa, že sa stanete darcom krvi? Nezáleží na vzdelaní či povolaní. Každý deň sa môžete rozhodnúť darovať krv ľuďom, ktorí s nádejou čakajú na uzdravenie. Darovať niekomu krv je ten najšľachetnejší a najväčší dar, ktorý vás nič nestojí, pre obdarovaného môže znamenať záchranu života a zdravia. Vedeli ste, že krv je nenahraditeľná a dá sa získať iba darovaním? 

Kto môže byť darcom krvi.
Darcom krvi môžete byť aj vy, ak ste zdravý, máte 18 až 60 rokov a vážite minimálne 50 kilogramov.

Čím je dôležité začať.
Nájdite svoje odberové centrum, vhodný termín pre darovanie krvi vo svojom diári, uvoľnite sa z práce, využite možnosť telefonicky alebo online objednania sa, nezabudnite si vziať osobné doklady (občiansky preukaz, preukaz poistenca), nezabudnite na respirátor.

Dotazník darcu krvi.
Pred darovaním krvi vyplníte podrobný dotazník, ktorý lekárom pomôže zistiť v akej ste zdravotnej kondícii. Zároveň vám lekár odoberie vzorku krvi. Dôvodom takejto precíznej a niekoľkonásobnej vstupnej kontroly je ochrana vás – darcu krvi, ale aj človeka, ktorý má podlomené zdravie a potrebuje prijať zdravú krv. Pravidelný monitoring zdravotného stavu vnímajú pravidelní darcovia krvi ako jeden z veľmi dôležitých benefitov. Môže sa stať, že krv darovať nebudete môcť, budete dočasne alebo trvalo vyradení. Prečítajte si viac o prípadoch, kedy sa nemôžete stať darcom krvi

Aké typy odberov krvi poznáme. Frekvencia darovanie krvi.

Celá krv.
Muži môžu darovať krv najviac 4-krát do roka, ženy najviac krv 3-krát do roka. Medzi dvoma po sebe nasledujúcimi odbermi je akceptovateľná prestávka minimálne 10 týždňov.

Odber plazmy – plazmaferéza.
Ak chcete darovať plazmu prvýkrát, je dôležité podstúpiť špeciálne kontrolné krvné testy. O výsledku testov Vás bude informovať odberové centrum, ak sú výsledky vyhovujúce budete si môcť dohodnúť termín odberu. Darca krvi môže plazmu darovať 1x za 14 dní. Počet darovaní plazmy v roku je tiež regulovaný, rozhodujúcim faktorom je aj zdravotný stav darcu krvi.

Odber trombocytov – trombocytoferéza.
Pre odber trombocytov je vhodný pravidelný darca krvi v dobrej zdravotnej kondícii, s vynikajúcimi výsledkami kontrolných krvných testov. Je pozývaný telefonicky, pretože lieky sa pre pacientov pripravujú na objednávku. Odber trvá 60 – 90 minút. Darca krvi daruje trombocyty 1x za 14 dní, maximálne 12x do roka.

Odber červených krviniek – erytrocytoferéza.
Pre tento typ odberu nie sú vhodní všetci darcovia krvi, preto je dôležité informovať sa naň v odberovom centre. Aj keď odber trvá 30 minút, darovať môžete len 2x do roka.

Zdroj: Národná Transfúzna Služba (ntssr.sk)