Kontakt

Slovenský Červený kríž
ústredný sekretariát

Grösslingová 24
814 46 Bratislava

IČO: 00177466
DIČ: 2020530743
IBAN: SK59 0200 0000 0000 0843 7012

Vzhľadom na súčasnú situáciu nás kontaktujte, prosím, emailom  na sekretariat@redcross.sk alebo prostredníctvom formuláru.

Napíšte nám

Spolky