Obmedzenia pri darovaní krvi

Mnohí si želáme pomáhať darovaním krvi počas celého roka. Choroba, operácie, epidemické opatrenia alebo rodinná dovolenka v exotickom prostredí môžu náš termín darovania krvi posunúť o pár dní, alebo aj týždňov. Povedzme si niečo o dočasnom a trvalom vyradení darcu krvi.

Otestujte sa, či ste vhodný pre darovanie krvi        https://ntssr.sk/web/test_sposobilosti_darcu

Dôvody pre dočasné vyradenie.

Darca krvi môže byť vyradený dočasne napr. kvôli anémii alebo iným okolnostiam, ktoré sú zvyčajne prechodné. Dočasne vyradení z darovania krvi sú:

 • 6 mesiacov – tí, ktorí majú nové tetovanie, piercing, podstúpili operáciu, či chodia na akupunktúru
 • 8 týždňov – tí, ktorí boli v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie „opičie kiahne“, darcovia krvi, ktorí podstúpili očkovanie proti kiahňam. (Zdroj: NTS SR)
 • 1 mesiac – ak ste boli chorý, užívali ste antibiotiká, mali hnačkové ochorenie
 • 28 dní – boli ste na dovolenke a je Vám odporúčaná doba, počas ktorej darovať krv nemôžete (Zdroj: NTS SR)
 • 1 týždeň – od vyliečenia napr. herpesu, po extrakcii zuba

Dôvodom pre dočasné vyradenie môžu byť aj platné epidemické opatrenia. Všetky informácie od  NTS SR v súvislosti s pandémiou akútnych ochorení dýchacích ciest a zápalov pľúc COVOD-19a nájdete tu: NTS – obmedzenia pandémia, COVID-19 (ntssr.sk)

Dôvody pre trvalé vyradenie.

Ten, kto nie je prijateľný na darovanie krvi je vylúčený z darovania krvi a vedený v zozname ako vyradený darca. Či bude darca krvi vyradený natrvalo závisí od mnohých kritérií a rozhoduje o ňom lekár – transfúziológ. Pokiaľ by sa takýto darca pokúšal skrátiť si dobu vyradenia, nebude akceptovaný. Ak dôvod na vylúčenie pominul, môže byť po uplynutí doby vylúčenia darca opäť zaradený do zoznamu darcov krvi. Trvalo vyradení sú

 • tí, ktorí v minulosti užívali nelegálne drogy podávané intravenózne (do žily) alebo intramuskulárne (do svalu)
 • s pozitívnym testom na HIV (vírus spôsobujúci AIDS), na hepatitídu typu B a C, alebo každý, ktorého sexuálny partner je pozitívny na jedno z týchto ochorení
 • muži/ženy, ktorí poskytovali alebo prijímali sexuálne služby za peniaze alebo drogy
 • kto vedie promiskuitný spôsob života s častým striedaním sexuálnych partnerov
 • u koho sa vyskytla v rodine choroba Creutzfeld-Jacobova choroba (CJD)
 • kto bol vystavený rizikovej situácii z hľadiska prenosu CJD a varianty CJD
 • kto sa 6 mesiacov alebo viac zdržiaval vo Veľkej Británii medzi rokom 1980 až 1996
 • kto užíva anabolické steroidy neindikované lekárom
 • kto trpí poruchou zrážania krvi (napr. na hemofíliu) a lieči sa na ňu krvnými prípravkami
 • kto prekonal infekčnú žltačku typu B, C

Zdravý životný štýl a každodenná zdravá racionálna strava s dostatkom zeleniny a ovocia, kvalitných bielkovín, ktoré obsahuje napríklad hydina, ryby, mlieko, vajcia a strukoviny i jedlá so zníženým obsahom živočíšnych tukov sa odzrkadlia v kvalite darovanej krvi.