Darujte nám 2%

Stojíme pred novými výzvami. Veríme však v SILU ĽUDSKOSTI. Veríme, že vzájomná pomoc a podpora v ťažkých chvíľach ľudí zbližuje. Každý príspevok 2 % z vašich daní pre Slovenský Červený kríž je pre nás dôkazom, že viac ako 150-ročná snaha zmierňovať utrpenie a pomáhať si navzájom má zmysel.

AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE SLOVENSKÉMU ČERVENÉMU KRÍŽU

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Do 15.02. 2024 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať:

2% z Vašej zaplatenej dane – táto suma musí byť minimálne 3,00 €.
3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2023 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín a získate potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

Do VYHLÁSENIA vypíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať. Potrebné TLAČIVO si môžete stiahnuť priamo na tejto stránke.

Tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane, príp. aj Potvrdenie od organizácie (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

Vypočítajte si

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma je však minimálne 3,00 €.

alebo

  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú uvedené nižšie na tejto stránke.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2024) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Potrebné údaje:

Názov: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice – okolie
Sídlo: Komenského 19, 040 01 Košice
IČO: 00416207
Právna forma:
Slovenský Červený kríž

Tlačivo na stiahnutie: