Organizačná štruktúra – Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie

Volebné obdobie 2022 – 2025

Predsedníčka územného spolku:

  • MUDr. Viera Sochová

Podpredseda

  • MUDr. Ján Černák

Členovia Územnej rady SČK Košice okolie:

  • Ing. Marta Perúnová
  • Mgr. Adela Daumas
  • Ing. Tatiana Guľová

Členovia Kontrolnej rady územného spolku SČK Košice okolie:

  • Jolana Bodnárová
  • Helena Dienešová
  • Emília Lacková

Predseda územnej rady mládeže SČK:

  • Ján Černák

Riaditeľka územného spolku SČK Košice-okolie:

  • Mgr. Helena Kmetzová

Volené orgány boli zvolené na Sneme územného spolku SČK Košice-okolie v apríli 2022.