Zdravotné asistenčné služby (zdravotné dozory)

Poskytujeme kompletné zdravotné asistenčné služby na rôznych športových, kultúrnych, spoločenských a firemných podujatiach. Cieľom služby je v prípade ohrozenia zdravia a života poskytnúť prvú pomoc. Zákon 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža  a o zmene a doplnení niektorých zákonov – § 5.

Zdravotní záchranári a školitelia prvej pomoci s dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní prednemocničnej prvej pomoci. 

Odborný profesionálny prístup k pacientom, rozsiahla diagnostika a odborné poradenstvo v rámci ošetrenia.

Výbava na zvládnutie všetkých druhov úrazových aj neúrazových poškodení zdravia, záznamy o ošetrení. 

Meranie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie životných funkcií, meranie tlaku krvi, cukru, saturácie kyslíka v krvi aj mimo ošetrenia. 

Povinnosť zabezpečiť zdravotnú asistenciu: Každý usporiadateľ zhromaždenia s väčším počtom osôb je povinný zabezpečiť zdravotnú asistenčnú službu.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať.  Poradíme Vám s výberom počtu zdravotníckych záchranárov, podľa náročnosti podujatia.

Kontakt: 0903 558 934, kosice-okolie@redcross.sk