Ponuka pre školy

Prvá pomoc pre školy

Ako inšpiráciu pre rozvoj práce s deťmi a mládežou ponúkame:

 • Zážitkové cyklické vzdelávanie v prvej pomoci „MLADÍ ZDRAVOTNÍCI“ pre  základné školy (vhodné aj ako zdravotnícky krúžok)
 • Ukážky prvej pomoci, tréningy a  workshopy pre materské a základné školy podľa vašich požiadaviek
 • Kurzy prvej pomoci pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov priamo v škole (alebo v učebni SČK v Košiciach)
 • Zdravotný dozor pri hromadných športových, kultúrnych alebo spoločenských podujatiach
 • Metodické stretnutie učiteľov a vedúcich zdravotníckych krúžkov

Rozsah vzdelávania „MLADÝ ZDRAVOTNÍK“ I. stupeň ZŠ

 1. Čo je to prvá pomoc, dôležité zásady ako postupovať, ako telefonovať a privolať pomoc
 2. Život ohrozujúce stavy, zástava dychu a krvného obehu, nácvik KPR na figuríne
 3. Veľké vonkajšie krvácanie a šok
 4. Bezvedomie, mdloby a bočná stabilizovaná poloha
 5. Rany, krvácanie, obväzy, cudzie teleso v rane
 6. Popáleniny, omrzliny, úpal, úžeh, bodnutie hmyzom
 7. Zlomeniny, vykĺbeniny, úrazy hlavy
 8. Praktické poskytnutie pomoci – opakovanie formou realistického znázornenia poranení na figurantoch

Rozsah vzdelávania „MLADÝ ZDRAVOTNÍK“ II. stupeň ZŠ

 1. Úvod do prvej pomoci, reťaz života, prvotné a druhotné vyšetrenie, postup na mieste nehody
 2. Život ohrozujúce stavy, zástava dýchania a krvného obehu, nácvik KPR a AED
 3. Bezvedomie, bočná stabilizovaná poloha, Rautekov hmat
 4. Veľké vonkajšie krvácanie, šok, nácvik protišokovej polohy
 5. Rany, cudzie teleso v nich, obväzová technika
 6. Úrazy hlavy, epileptický záchvat
 7. Infarkt a náhla mozgová príhoda
 8. Dusenie sa, úrazy hrudníka, brucha a chrbtice, Heimlichov manéver
 9. Pôsobenie extrémnych teplôt (popáleniny, omrzliny)
 10. Zlomeniny, vykĺbeniny, polohy, manipulácia a transport zraneného

CENNÍK

NÁZOV SLUŽBYCENA S DPH
Cyklické školenie Mladý zdravotník1,50 € /žiak/ 1 hod. (jedna téma)
Ukážky a workshopy prvej pomoci pre MŠ a ZŠ1,50 €/dieťa (maximálne 2 hodiny)
Kurzy prvej pomoci pre zamestnancov25 €/1 osoba/8 hodinový kurz
Zdravotný dozor pri podujatiach25 €/dvojica/1 hodina
Mimo mesto Košice účtujeme prepravu0,40 €/1 km

Kontakt: 0903 558 934, ​055/ 622 06 13, kosice-okolie@redcross.sk

Osobné konzultácie: každú stredu od 13.00 do 15.00 hod. alebo podľa telefonického dohovoru.