Ponuka pre školy

 

Ponuka služieb prvej pomoci pre materské a základné školy v okrese Košice-okolie

 

UKÁŽKY PRVEJ POMOCI SPOJENÉ S TRÉNINGOM ŽIVOT ZACHRAŇUJÚCICH ÚKONOV

1 vyučovacia hodina – zdarma

2-4 vyučovacie hodiny – 3€/hodinu

5 a viac vyučovacích hodín – 3€/hodinu + očerstvenie

(počet detí v jednej triede : MŠ – maximálne 25, ZŠ – maximálne 30 žiakov

+ amortizácia modelov, dezinfekčné prostriedky a zdravotnícky materiál –0,70€/na dieťa

+ náklady na dopravu 0,40€/km

 

Kurz prvej pomoci pre pedagógov  a iných zamestnancov v rozsahu 8 vyuč. hodín ( v zmysle zákona o BOZP): 20€/osobu (môže sa uskutočniť aj priamo na škole – podmienka: minimálne 6 osôb)

Tréning prvej pomoci pre pedagógov 4 hodinový nácvik prvej pomoci pre pedagógov po absolvovaní e- learningovej formy kurzu (Krajina záchrancov): 14,90€/ osobu

Kurz prvej pomoci s Európskym certifikátom   – 16 hodinový rozšírený kurz prvej pomoci s praktickým nácvikom a záverečnými skúškami. Získate Európsky certifikát v anglickom jazyku platný aj v zahraničí: 49 €/osobu

Zdravotnícky dozor pri  veľkých spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach: 18€/hodinu/ 2 zdravotnícki asistenti-záchranári so zdravotníckou brašňou + môžu kombinovať s ukážkami prvej pomoci

PONUKA PRE spolupracujúce školy:  Základné školy so zdravotníckym vzdelávaním krúžkom :

  • Ukážky prvej pomoci pre deti  v rozsahu 5  hodín – zadarmo (iba cestovné 0,40€/km)
  • Ukážky prvej pomoci v rámci projektu Staň sa záchrancom života – 5 hod. zdarma
  • Tréning prvej pomoci pre deti (pre družstvo mladých zdravotníkov pred súťažou  zdarma (v učebni Domu SČK na Komenského 19 v Košiciach)