Dobrovoľníctvo v Slovenskom Červenom kríži

Čo je dobrovoľníctvo?
Dobrovoľníctvo je jeden zo 7 princípov a jeden zo spôsobov podpory práce v SČK. Je motivované slobodnou vôľou človeka pomôcť zraniteľným ľuďom a nie túžbou po materiálnych či finančných ziskoch.

Kto je dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou SČK?
Dobrovoľníkom je osoba, ktorá sa pravidelne alebo príležitostne zúčastňuje aktivít SČK. Má konkrétnu danú úlohu, z ktorej jej vyplývajú určité očakávania, ktoré sa snaží SČK vo vlastnom záujme napĺňať.

Hľadáme dobrovoľníkov na pozície:

 • pomoc pri zbierkach
 • balenie a expedícia humanitárnej pomoci
 • organizátor súťaží a prehliadok prvej pomoci
 • práca pri organizovaní darcovstva krvi
 • propagácia prvej pomoci
 • pomoc v administratíve
 • maskér realistického znázornenia poranení
 • moderátor kultúrnych a spoločenských podujatí

Požadované znalosti:

 • ochota spolupracovať
 • komunikatívnosť
 • samostatnosť a kreativita
 • znalosť Microsoft Windows aplikácií
 • organizačné schopnosti

Kontaktujte nás na: 0903 558 934, kosice-okolie@redcross.skalebo využite kontaktný formulár.
TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU!

Kontaktný formulár: