Informácie pre darcov krvi

Kedy môžete darovať krv

 • máte od 18 do 60 rokov (pravidelní darcovia až do veku 65 rokov)
 • neprekonali infekčnú žltačku typu B.C, nie ste nosičom HIV, neprekonali ste syfilis, nie ste sexuálnym partnerom ľudí s uvedenými chorobami a  neprišli ste s nimi v poslednom roku do styku
 • posledný rok ste nepodstúpili žiadnu operáciu, nie ste tetovaný, liečený akupunktúrou, nemali ste prepichované uši, alebo iné časti tela, nedostali  ste transfúziu krvi, plazmy, nepodstúpili ste endoskopické vyšetrenie
 • nepatríte k rizikovo sa správajúcim jedincom
 • ste minimálne 4 týždne po doužívaní akýchkoľvek ATB (antibiotík)
 • ste minimálne 2 týždne bez hnačky, bez horúčky
 • ste minimálne 1 týždeň po zubnom ošetrení (vŕtanie, extrakcia zubu)
 • netrpíte aktuálne herpesom
 • aktuálne ste mimo obdobia menštruácie (+/- 3 dni), tehotenstva a dojčenia
 • posledných 48 hodín ste nepodstúpili žiadne preventívne očkovanie
 • ste minimálne 1 rok po pôrode alebo ukončení tehotenstva
 • neužívate pravidelne dlhodobo žiadne lieky

Dôvody pre dočasné vyradenie

Darca krvi môže byť vyradený dočasne napr. kvôli anémii alebo iným okolnostiam, ktoré sú zvyčajne prechodné. Dočasne vyradení z darovania krvi sú:

 • 6 mesiacov – tí, ktorí majú nové tetovanie, piercing, podstúpili operáciu, či chodia na akupunktúru,
 • 8 týždňov – tí, ktorí boli v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie „opičie kiahne“, darcovia krvi, ktorí podstúpili očkovanie proti kiahňam,
 • 1 mesiac – ak ste boli chorý, užívali ste antibiotiká, mali hnačkové ochorenie,
 • 28 dní – boli ste na dovolenke a je Vám odporúčaná doba, počas ktorej darovať krv nemôžet,e
 • 1 týždeň – od vyliečenia napr. herpesu, po extrakcii zuba.

Dôvody pre trvalé vyradenie

Ten, kto nie je prijateľný na darovanie krvi je vylúčený z darovania krvi a vedený v zozname ako vyradený darca. Či bude darca krvi vyradený natrvalo závisí od mnohých kritérií a rozhoduje o ňom lekár – transfúziológ. Pokiaľ by sa takýto darca pokúšal skrátiť si dobu vyradenia, nebude akceptovaný. Ak dôvod na vylúčenie pominul, môže byť po uplynutí doby vylúčenia darca opäť zaradený do zoznamu darcov krvi. Trvalo vyradení sú tí, ktorí

 • v minulosti užívali nelegálne drogy podávané intravenózne (do žily) alebo intramuskulárne (do svalu),
 • s pozitívnym testom na HIV (vírus spôsobujúci AIDS), na hepatitídu typu B a C, alebo každý, ktorého sexuálny partner je pozitívny na jedno z týchto ochorení,
 • muži/ženy, ktorí poskytovali alebo prijímali sexuálne služby za peniaze alebo drogy ,
 • každý kto vedie promiskuitný spôsob života s častým striedaním sexuálnych partnerov ,
 • u koho sa vyskytla v rodine choroba Creutzfeld-Jacobova choroba (CJD), kto bol vystavený rizikovej situácii z hľadiska prenosu CJD a varianty CJD, kto sa 6 mesiacov alebo viac zdržiaval vo Veľkej Británii medzi rokom 1980 až 1996,
 • kto užíva anabolické steroidy neindikované lekárom,
 • kto trpí poruchou zrážania krvi (napr. na hemofíliu) a lieči sa na ňu krvnými prípravkami,
 • kto prekonal infekčnú žltačku typu B, C.

Zdravý životný štýl a každodenná zdravá racionálna strava s dostatkom zeleniny a ovocia, kvalitných bielkovín, ktoré obsahuje napríklad hydina, ryby, mlieko, vajcia a strukoviny i jedlá so zníženým obsahom živočíšnych tukov sa odzrkadlia v kvalite darovanej krvi.

PAMÄTAJTE SI

Darovanie krvi nie je spôsobom otestovania sa na nosičstvo krvou prenosných chorôb! Pamätajte na to ešte predtým, než sa rozhodnete stať sa darcom krvi.

V prípade, že si nie ste istí, či ste vhodným kandidátom na darovanie krvi, vopred zavolajte do transfúziologického pracoviska a vašu situáciu skonzultujte s lekárom.

Kontakt: 0903 558 934, ​055/ 622 06 13, kosice-okolie@redcross.sk

 • Národná transfúzna služba SR, pracovisko Košice
  • Adresa: Trieda SNP 1, Košice (navigácia)
  • Odberové dni: pondelok až piatok od 7.00 do 14.00 hod. (utorok až do 17:00)
  • Web: www.ntssr.sk
 • Hematologicko – transfúzne oddelenie, Nemocnica Agel Košice-Šaca a.s.

Postup na získanie ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo krvi:

Ak spĺňate nárok na udelenie niektorej z plakiet za darovanie krvi – je potrebné vyplniť tlačivo Návrh na udelenie ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo krvi, ktoré nájdete na pracovisku odberov krvi a ktoré Vám musia potvrdiť tamojší pracovníci.

Návrh vložíte do schránky, ktorá je na recepcii pracoviska. Návrhy pravidelne vyberáme a spracúvame.

Darcov krvi oceňujeme 1x ročne –  v júni, pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi. Bronzové plakety a strieborné plakety zasielame poštou. Ostatní darcovia obdržia pozvánku na slávnostné oceňovanie darcov poštou. Darcovia si môžu plaketu prísť prevziať aj osobne do Domu SČK na Komenského 19 – počas pracovnej doby.

Kontakt: 0903 558 934, ​055/ 622 06 13, kosice-okolie@redcross.sk

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:

 • Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov
 • Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov
 • Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov
 • Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov
 • Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov
 • Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. – za rozvoj darcovstva krvi

Odber krvi v objeme 400ml sa počíta za 1 odber.

Odber krvnej plazmy sa počíta ako darovanie krvi v objeme 400ml, teda 1 odber.

Odber krvných doštičiek – trombocytov sa počíta ako 2 odbery krvi, dôvodom je náročnosť samotného procesu odberu trombocytov.

Košický samosprávny kraj vychádza v ústrety bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí robia pre našu spoločnosť neoceniteľný a nezištný skutok.

Košický samosprávny kraj vychádza v ústrety bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí robia pre našu spoločnosť neoceniteľný a nezištný skutok. Košický samosprávny kraj sa rozhodol oceniť tento nezištný čin nasledujúcimi výhodami:

Zoznam benefitov pre mnohonásobných darcov krvi v Košickom kraji:

Múzeá a galérie: cenový režim vstupného ako pre držiteľov ŤZP preukazu

 • Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice,
 •  Zemplínske múzeum, Kostolné námestie č. 1, 071 01 Michalovce,
 • Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov,
 • Banícke múzeum, Štefánikova 31, 048 01 Rožňava,
 • Múzeum Spiša, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves,
 • Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice,
 • Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, Divadlá: zľavnené vstupné 50 %
 • Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice,
 • Divadlo TháliaSzínház, Timonova 3, 040 01 Košice,
 • Divadlo Romathan, Štefánikova 4, 040 01 Košice,
 • Spišské divadlo, Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, Knižnice vrátane pobočiek: bezplatné využitie služieb
 • Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Hlavná 48, 040 01 Košice,
 • Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce,
 • Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 53,075 01 Trebišov,
 • Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, 048 01 Rožňava,
 • Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves,

FESTIVALY A PODUJATIA: bezplatné vstupy na festivaly:

 • Abovské folklórne slávnosti (Rozhanovce)
 • Tokajský festival (Borša)
 • Dožinky (Trebišov)
 • Spišské folklórne slávnosti (Spišské Podhradie)
 • Gemerské folklórne slávnosti (Rejdová) na celodenný program v rámci druhého dňa festivalu (vždy v sobotu)

HVEZDÁRNE – bezplatné služby

 • Michalovce • Rožňava • Medzev

INÉ – bezplatný vstup

 • Muzeálna expozícia Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci
 • Galéria Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach
  Oprávnené osoby na všetky horeuvedené benefity: držitelia Kňazovického medaily, držitelia diamantovej alebo zlatej Janského plakety

ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: – relaxačný balíček

 • ARCUS Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, 040 01 Košice,
 • IDEA Domov sociálnych služieb Prakovce, Breziny 264, 055 62 Prakovce, (Zariadenie v Matilda Hute hydrocentrum),
  Oprávnené osoby – držitelia Kňazovického medaily

OBLASŤ DOPRAVY:

 • Eurobus, a.s., Staničné námestie 1458/9, Košice, jednosmerné osobitné cestovné je vo výške 0,20€ za každých aj začatých 50 km.
 • ARRIVA Michalovce, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce,
 • Zľavu je možné uplatniť aj u dopravcov z Prešovského samosprávneho kraja, ktorí poskytujú služby na území Košického samosprávneho kraja, konkrétne: SAD Prešov, a.s.; SAD Humenné, a.s.; SAD Poprad, a.s.; BUS Karpaty, s.r.o. Oprávnené osoby – držitelia zlatej Janského plakety preukazujú zľavu bezkontaktnou čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a certifikátu o udelení zlatej Janského plakety.
 • Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, Košice – od 1.6.2023 možnosť bezplatného cestovania v dopravných prostriedkoch MHD v Košiciach pre držiteľov Diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily s trvalým pobytom v okrese Košice-okolie. Voľný lístok si vybavíte osobne v DPMK a.s. na Bardejovskej ul. č. 6 v Košiciach. Je potrebné doložiť občiansky preukaz a potvrdenie (kartičku) k plakete.