10. 1. 2018 Kurz prvej pomoci

Už začiatkom roku 2018 pokračujeme vzdelávacími aktivitami. 10. 1. 2018 o 8.30 hod. otvárame v Košiciach na Komenského 19 kurz prvej pomoci.
 

Potrebujete kurz prvej pomoci? Obráťte sa na nás, začíname 10. 1. 2018 o 8.30 hod. v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach. Kurz trvá 8 vyučovacích hodín a končí záverečnou skúškou. Cena kurzu je 17 €, študenti a nezamestnaní 15 €. Doneste si pohodlné oblečenie a písacie potreby. Tešíme sa na Vás!