10. – 12.8.2020 Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami (hygienické minimum)

V dňoch 10. – 12. 8. 2020 sa v učebni Domu SČK na Komenskho 19 v Košiciach uskutoční ďalší kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami.

Ďalší kurz odbornej spôsobilosti otvárame 10.8.2020 o 14.00  hod. v Dome SČK na Komenskho 19 v Košiciach. Kurz trvá 3 dni, prednášky sú od 14.00 do 17.30 hod.

Po absolvovaní kurzu budete prizvaná/ý na skúšku odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami na RÚVZ v Košiciach. Po jej úspešnom absolvovaní budete zaradená/ý do zoznamu odborne spôsobilých osôb.

Cena kurzu 50 € + kolok v hodnote 50 €.

prihláste sa cez formulár alebo mailom na: kosice-okolie@redcross.sk, prípradne osobne na Komenského 19 v Košiciach (vyvýšené prízemie vpravo) alebo telefonicky na 055/6220613, 0904621488, 0903558934