12. 9. 2017 Kurz opatrovania detí

Otvárame nový akreditovaný kurz : KURZ OPATROVANIA DETÍ. Začiatok 12. 9. 2017, koniec kurzu 31.10.2017. Je určený pre pracovníkov detských jaslí a každého, kto opatruje alebo bude opatrovať deti do 3 rokov (v prípade nepriaznivého zdravotného stavu do 6 rokov).
 

Máme akreditovaný celkom nový kurz: KURZ OPATROVANIA DETÍ. Začíname 12. septembra 2017, koniec kurzu 31.10.2017.  Prihlášky a bližšie informácie kosice-okolie@redcross.sk, 0903558934 Cena kurzu 260 €, uchádzačom o zamestnanie prepláca UPSVaR.  Tešíme sa na vás!