14. 6. 2018 Svetový deň darcov krvi

14. jún je Svetovým dňom darcov krvi. Tak ako každý rok zavítajú naši dobrovolníci do priestorov NTS v Košiciach, aby poďakovali darcom krvi a pracovníkom NTS červeným kvetom – symbolom kvapky krvi. Aspoň takouto formou si chceme uctiť tých, ktorí neváhajú darovať vlastnú krv pre záchranu iných.

Večer sa v Dóme sv. Albety uskutoční ďakovná sv. omša za darcov krvi, ktorú bude celebrovať pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč. Verím, že prídete v hojnom počte. My tam budeme určite!

14. jún je Svetovým dňom darcov krvi.

Tak ako každý rok zavítajú naši dobrovolníci do priestorov NTS v Košiciach, aby poďakovali darcom krvi a pracovníkom NTS červeným kvetom – symbolom kvapky krvi.

Aspoň takouto formou si chceme uctiť tých, ktorí neváhajú darovať vlastnú krv pre záchranu iných.

Večer sa v Dóme sv. Albety uskutoční ďakovná sv. omša za darcov krvi, ktorú bude celebrovať pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč. Veríme, že prídete v hojnom počte. My tam budeme určite!

http://kosiceokolie.redcross.sk//content/images/upload/image-1528057619-5b144f1386446.pdf