14. 6. 2019 Svetový deň darcov krvi

13. 6. 2019 Oceňovanie darcov krvi z okresu Košice-okolie
14. 6. 2019 Deň otvorených dverí na pracovisku NTS Košice
14. 6. 2019 Svätá omša za darcov krvi v Dóme sv. Alžbety – o 18.00 hod.

 

 

Heslom tohtoročného Svetového dňa darcov krvi je BEZPEČNÁ KRV PRE VŠETKÝCH

Aktivity, ktoré pri tejto príležitosti chystáme:

13. 6. 2019 Oceňovanie darcov krvi z okresu Košice – okolie

14. 6. 2019 Deň otvorených dverí na pracovisku NTS Košice  a

                 svätá omša v Dóme sv. Alžbety v Košiciach – o 18.00 hod.

 

ĎAKUJEME, ŽE ZACHRAŇUJETE ŽIVOTY !