17. 2. – 19. 2. 2020 Kurz odbornej spôsobilosti (hygienické minimum)

Dôležitá informácia pre všetkých, ktorí chcú pracovať alebo pracujú s potravinami a zatiaľ nie sú odborne spôsobilí: Otvárame kurz odbornej spôsobilosti.

Kurz odbornej spôsobilosti (hygienické minimum) otvárame 17. 2. 2020 o 14.00 hod. Bude trvať 3 dni, do 19. 2. 2020. Po absolvovaní kurzu budú absolventi kurzu pozvaní na záverečnú skúšku na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach.

Bližšie informácie obdržíte mailom po vyplnení nižšie uvedenej predbežnej prihlášky alebo na telefónnom čísle: 0904 621 488