17. 9. 2020 Kurz prvej pomoci

Ďalší kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hodín začíname 17.9.2020 o 8.00 hod. v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach.

Základný kurz prvej pomoci  v rozsahu 8 hodín sa uskutoční 17.9.2020 od 8.00 hod.

Miesto konania kurzu: Dom SČK Košice, Komenského 19, vyvýšené prízemie vpravo.

Prihláste sa osobne, telefonicky na 0903 558 934 alebou mailom na kosice-okolie@redcross.sk…

Tešíme sa na vás!..