20. 6. 2018 Oceňujeme darcov krvi

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi oceníme darcov za bezplatné darovanie krvi. Slávnostné stretnutie sa uskutoční 20. 6. 2018 v Košiciach.

V sobášnej sieni Mestskej časti Košice – Staré Mesto sa 20.6.2018 uskutoční slávnosnté odovzdávanie plakiet pre darcov krvi z okresu Košice-okolie.