23.9.2020 Kurz opatrovania

Uvažujete o novom perspektívnom zamestnaní? Stante sa opatrovateľkou/om. Pripravíme Vás v rekvalifikačnom kurze opatrovania. Začíname už 23.9.2020, konec kurzu 10.11.2020.

Kurz má rozsah 226 hod, Prednášky absolvujete v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach, prax v sociálnom zariadení ARCUS, Košice. Po úspešnom ukončení kurzu získate osvedčenie, ktoré je platné u nás i v zahraničí.

Cena kurzu: 339 €

Uchádzači o zamestnanie môžu kurz absolvovať bezplatne prostredníctvom projektu REPAS (poradíme ako).

Prihláste sa osobne na Komenského 19 v Košiciach (prízemie vpravo), telefonicky na 055/6220613, 0903558934 , mailom na kosice-okolie@redcross.sk alebo cez priloženú prihlášku.