28. 6. 2017 Staň sa záchrancom života – v Poproči

Srdečne vás pozývame do Základnej školy v Poproči, kde koncom roka v spolupráci s miestnym spolkom SČK zorganizovali mobilný hromadný odber krvi a tréning prvej pomoci v rámci nášho projektu "STAŇ SA ZÁCHRANCOM ŽIVOTA" 
 

Koniec školského roka využili v škole aj na takúto zmysluplnú aktivitu a nás veľmi teší, že je to aj v spolupráci s miestnym spolkom SČK, ktorý je jedným z najväčších a najaktívnejších v našom okrese. Ďakujeme vedeniu školy a každému, kto sa pričinil o propagáciu darcovstva a naša vďaka patrí aj pani Márii Bradovej, predsedníčke miestneho spolku SČK a držiteľke diamantovej Jánského plakety za viac ako 60 bezplatných odberov krvi. Príďte teda v stredu 28.6.2017 do popročskej základnej školy. Ak chcete, darujte krv! Ak chcete, trénujte s nami prvú pomoc! Aj vy sa môžete stať záchrancom života! Tešíme sa na vás!