29. 6. 2017 Slávnostné oceňovanie darcov krvi

Milí priatelia, pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi vás srdečne  pozývame na slávnostné odmeňovanie darcov krvi z okresu košice-okolie, ktoré sa uskutoční dňa 29.6.2017 v sobášnej sieni Miestneho úradu Košice Staré Mesto so začiatkom o 16.00 hod.

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa dňa 29.6.2017 so začiatkom o 16.00 hod. uskutoční slávnostné odmeňovanie darcov krvi z okresu Košice-okolie. Na slávnostnom stretnutí v sobášnej sieni Miestneho úradu Košice Staré Mesto udelíme strieborné, zlaté a diamantové Jánského plakety a štyrom darcom krvi udelíme Kňazovického medailu za 100 bezplatných odberov (u žien za 80). Príďte sa pozrieť na týchto nenápadných hrdinov súčasnosti a poďakujte im aspoň podaním ruky. Isto si to zaslúžia!