5. 11. 2019 Kurz opatrovania detí

Chcete pracovať ako opatrovateľka detí? Máme pre vás akreditovaný kurz opatrovania detí, ktorý je určený každému, kto sa chce uplatniť ako pracovníčka v detských jasliach alebo ako opatrovateľka detí v súkromí.

Kurz opatrovania detí sa uskutoční v dňoch 5.11. 2019 – 20. 12. 2019 v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach. Prax v rozsahu 72 hodín absolvujú frekventanti kurzu v našom zmluvnom zariadení –  v detských jasliach.

Záverečné skúšky sa uskutočnania dňa 20. 12. 2019

Uchádzači o zamestnanie evidovaní na UPSVaR môžu kurz absolvovať zdarma – podmienkou je súhlas UPSVaR Košice. Pomôžeme vám to vybaviť, kontaktujte nás čím skôr.

Vyplňte predbežnú prihlášku, budeme vás kontaktovať.