6. – 8. 7. 2020 Kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami (hygienické minimum)

Ďalší kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami (hygienické minimum) sa uskutoční v dňoch 6.- 8.7.2020 v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach.
 

Ďalší kurz odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami (hygienické minimum) otvárame v dňoch 6. – 8. 7. 2020. Kurz začína o 14.00 hod., trvá do 17.30. hod. Záverečná skúška sa bude konať cca 2-3 týždne po skončení kurzu na RÚVZ v Košiciach. Na skúšku budete pozvaný/á mailom alebo sms správou.

Cena kurzu: 50 €

Spôsob úhrady: prevodom, šekom alebo v hotovosti priamo do pokladne SČK