8. 11. 2017 Kurz prvej pomoci

Otvárame nový kurz prvej pomoci v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Začiatok je 8.11.2017 o 8.30 v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach.

Otvárame nový kurz prvej pomoci v rozsahu 8 vyučovacích hodín. Je určený pre budúcich vodičov a pre zamestnancov v zmysle zákona o BOZP. Začiatok je 8.11.2017 o 8.30 hod. v Dome SČK na Komenského 19 v Košiciach.