Kurz prvej pomoci pre učiteľky materských škôl

Dňa 20.4.2016 sa uskutoční kurz prvej pomoci pre učiteľky materských škôl v okrese Košice – okolie.

Dňa 20.4.2016 o 8:30 sa uskutoční kurz prvej pomoci pre učiteľky materských škôl v okrese Košice – okolie. Kurz bude prebiehať v priestoroch územného spolku SČK Košice – okolie v dome Červeného kríža na Komenského 19. Poplatok je 17 €. Je nútné sa vopred nahlásiť z dôvodu zabezpečenia priestorov. Účastníci, ktorí uhradia kurz vopred sú uprednostnený pri nedostatku voľných miest.

Nahlásiť sa môžete na 0903 558 934 alebo mailom na kosice-okolie@redcross.sk

Všetci ste srdečne vítaní!