Oceňovanie darcov

Drahí darci, srdečne by sme Vás chceli pozvať na oceňovanie darcov krvi, ktoré sa uskutoční 12.11.2015 o 15:00 v sobášnej sieni na Radnici Starého mesta. Všetci ste vítaní!

Dňa 12.11.2015 (štvrtok) sa uskutoční oceňovanie darcov krvi. Ocenení budú strieborní, zlatí, diamantoví darci a darci, ktorí sa stanú držiteľmi medaily MUDr. Kňazovického z okresu Košice – okolie. Oceňovanie začína o 15:00.

Program:

1. Evidencia a zápis darcov

2. Program

3. Oceňovanie darcov

4. Pohostenie

 

Všetci darci ste srdečne vítaní a radi privítame aj Vašich blízkych. Tešíme sa na Vás!