Ukážky prvej pomoci na brannom cvičení Premonštrátského gymnázia v Košiciach.

Dňa 3.10.2014 sa uskutočnia ukážky prvej pomoci na brannom cvičení Premonštrátského gymnázia v Košiciach.

Dňa 3.10.2014 sa uskutočnia ukážky prvej pomoci na brannom cvičení Premonštrátského gymnázia v Košiciach. Ukážky organizujú členovia Mládeže SČK Košice – okolie.