Detská univerzita

Univerzita? Teraz, počas prázdnin?! Pravdaže, veď je to Detská univerzita, ktorú v lete pripravila Katolícka univerzita v Ružomberku na svojom pracovisku TF v Košiciach. Dnes tu naši školitelia Marek a Veronika úspešne zvládli 6 hodinové kolo prednášok, ukážok a praktických aktivít a vyškolili v prvej pomoci takmer 70 detí vo veku od 8 do 15 rokov. Bola to naozaj zmysluplná letná aktivita, na ktorú sa nezabúda. Beseda, prednáška, ukážky a mnoho zvedavých otázok svedčili o veľkom záujme detí. Ich záverečné poďakovanie stálo zato! (viď foto). A my srdečne ďakujeme predsedovi našej Územnej rady Mládeže SČK Marekovi Pčolinskému za dôkladnú prípravu a výbornú realizáciu! A tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s KU v Ružomberku!