Farfest Farnosti sv. Ondreja na Podhradovej v Košiciach

V sobotu 11.07.2015 sa uskutočnil Farfest Farnosti sv. Ondreja na Podhradovej v Košiciach. Ani tam nechýbali naši dobrovoľníci, tentoraz to boli Marek a Kristína. Mali naozaj náročnú celodennú službu, počas ktorej dozerali na bezpečnosť a zdravie zúčastnených a taktiež predvádzali ukážky prvej pomoci. Úspech mali najmä u detí, ktoré boli veľmi zvedavé a ktoré si chceli všetko vyskúšať. Naši dobrovoľníci boli k dispozícii verejnosti až do zotmenia, v priebehu služby ošetrili 5 ľudí po spálení slnkom. Organizátori boli spokojní, v závere poďakoval za kvalitnú službu aj správca farnosti – ThLic. Martin Harčár.