FEAD 2023 – pomáhame potravinami

Slovenský červený kríž je zapojený do Operačného programu FEAD (Fond Európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby).