Humanitárna pomoc do Keceroviec

HUMANITÁRNA POMOC DO KECEROVIEC.

V nedeľu bol v obci Kecerovce požiar, bez domova ostalo 11 dospelých a 12 detí. Potrebujú súrnu pomoc s ošatením, prikrývkami, jedlom. Práve sme tam odviezli plné auto nevyhnutnej humanitárnej pomoci, ale stále potrebujeme dodať detské ošatenie, obuv, prikrývky a jedlo. Preto Vás prosíme, ak máte doma niečo, čo už nepotrebujete a môžete tým pomôcť, doneste nám to na Červený kríž v Košiciach. ĎAKUJEME!