Mobilný odber krvi – Miestny spolok SČK v Malej  Ide (06.06.2023)

V decembri 2022 sme zaregistrovali nový miestny spolok SČK v Malej  Ide pod vedením Bc. Dominiky Mondryovej. Veľmi nás to potešilo, že i v súčasnej dobe sú ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať a byť tu pre iných. Dnes sa spolu s Malo Idou tešíme z krásneho úspechu – v obci sa uskutočnil mobilný odber krvi a zišlo sa tam 21 bezplatných darcov, ktorí darovali celkovo 9 litrov krvi.  Veľká vďaka všetkým, ktorí sa rozhodli pomáhať zachraňovať životy a úprimné poďakovanie patrí  i  pani starostke obce PaedDr. Jane Kallovej, ktorá šla príkladom.

Tešíme sa na ďalšie aktivity a úprimne ĎAKUJEME !