Mobilný odber krvi v ZŠ Turňa nad Bodvou

V ZŠ Turňa nad Bodvou má výchova k ľudskosti a ochota pomáhať svoje čestné miesto. Dnes tu mladí členovia SČK pod vedením Mgr. M.Pierogovej a G.Dunkovej v spolupráci s vedením školy zorganizovali krásnu akciu – mobilný odber krvi.