Nácvik prvej pomoci pri príležitosti celoslovenského stretnutia turistov s poruchami zraku na Šugove

Dňa 26.8.2016 sme v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovali nácvik prvej pomoci pri príležitosti celoslovenského stretnutia turistov s poruchami zraku na Šugove.