Oceňovanie darcov 2015

Dňa 12.11.2015 sa konalo oceňovanie darcov krvi z okresu Košice – okolie.