Ocko, mama, poďte zachraňovať životy: ZŠ Kežmarská 28

Žiaci Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach oslovili svojich rodičov: „Ocko, mamka, poďme zachraňovať životy!“